HEM

Copyright © All Rights Reserved John Oltin Kulturstiftelse Viken Förr och Nu

VIKEN I VÅRA HJÄRTAN

FÅ BYAR OCH SAMHÄLLEN HAR HAFT EN SÅ SKIFTANDE HISTORIA SOM

FISKELÄGET OCH SJÖFARTSBYN VIKEN - DEN ÄR EN AV VÅRT LANDS

BÄST BEVARADE BYAR.

 

DESSUTOM EN POPULÄR BADORT OCH ETT ATTRAKTIVT SEMESTERPARADIS

FÖR MÅNGA SEDAN TIDIGT 1900-TAL.

 

John Oltin har sedan flera årtionden samlat material och dokumenterat Vikens historia.

I hans samlingar finns omkring 7 000 bilder - egna foton, vykort och donerade privata

fotosamlingar.

Ljudupptagningar där gamla vikenbor berättar, dokumentation om gårdarna runt Viken,

tidningsurklipp från flera decennier och mycket mera.

 

 

John Oltins Kulturstiftelse

VIKEN FÖRR OCH NU

Hemgårdsvägen 6, 263 61 VIKEN, 042-23 72 19